Cuốn sách “Ngữ pháp và bài tập nâng cao tiếng anh 8” của tác giả Vĩnh Bá biên soạn nhằm giúp các em ôn tập kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm các dạng bài tập tiếng anh. Để chuẩn bị tốt cho các kỳ thi sắp tới.