Đáp án : https://www.lenlop123.com/2019/06/ap-ky-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10-truong.html

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU Năm học 2016-2017 Đề số 4 Môn thi chuyên: TOÁN Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề. Câu 1 (7.0 điểm). a) Giải phương trình 2 5 3 1 3 4 4 x x x x . b) Giải hệ phương trình 2 2 2 4 3 6 0 4 12 4 9 0 xy x y x y x y . Câu 2 (3.0 điểm). Tìm tất cả các cặp số nguyên dương x y; sao cho 2 x xy 2 2 . Câu 3 (2.0 điểm). Cho a, b, c là các số thực dương thay đổi. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 2 2 2 2 4 a b c P a a b b c Câu 4 (6.0 điểm). Cho điểm A cố định nằm ngoài đường tròn O . Kẻ các tiếp tuyến AE, AF của O (E, F là các tiếp điểm). Điểm D di động trên cung lớn EF sao cho DE DF , D không trùng với E và tiếp tuyến tại D của O cắt các tia AE, AF lần lượt tại B, C. a) Gọi M, N lần lượt là giao điểm của đường thẳng EF với các đường thẳng OB, OC. Chứng minh tứ giác BNMC nội tiếp một đường tròn. b) Kẻ tia phân giác DK của góc EDF và tia phân giác OI của góc BOC K EF;I BC . Chứng minh rằng OI song song với DK. c) Chứng minh đường thẳng IK luôn đi qua một điểm cố định. Câu 5 (2.0 điểm). Mỗi điểm trong mặt phẳng được gắn với một trong hai màu đỏ hoặc xanh. Chứng minh rằng luôn tồn tại một tam giác đều có ba đỉnh cùng màu và có độ dài cạnh bằng 3 hoặc 3. ----------Hết---------