PHÒNG GD-ĐT NAM GIANG
TRƯỜNG PTDTBT THLX LA DÊÊ-ĐẮC TÔI
Họ và tên: ..............................………………
Lớp         : 5/...
BÀI KIỂM TRA LÝ THUYẾT HỌC KỲ II
NĂM HỌC:  2016 - 2017
MÔN: TIN HỌC - KHỐI 5
Thời gian: 40 phút
Ngày kiểm tra: ..../....../ 2017
Điểm Lời nhận xét của giáo viên      
I. TRẮC NGHIỆM:(3 điểm) Hãy khoanh tròn vào ý đúng nhất trong mỗi câu?
Câu 1. Để thực hiện viết chữ  “Thi học kỳ 2 năm học: 2016 – 2017” trong Logo em thực hiện các bước nào dưới đây:
A. Edit “Thi học kỳ 2 năm học: 2016 – 2017”
B. Print [Thi học kỳ 2 năm học: 2016 – 2017]
C. Label “Thi học kỳ 2 năm học: 2016 – 2017”
D. Label [Thi học kỳ 2 năm học: 2016 – 2017]

Câu 2.  Để tạo bảng trong phần mềm soạn thảo văn bản (Word) em cần thực hiện theo trình tự nào dưới đây?
A. Nháy chuột chọn mục Insert ->  Symbol
B. Nháy chuột chọn mục Insert -> Table
C. Nháy chuột chọn mục Page Layout -> Size
D. Nháy chuột chọn mục File -> Options

Câu 3. Để ghi tên bản nhạc, tác giả trong phần mềm học nhạc Encore em thực hiện thao tác nào dưới đây?  
A. Score->Text Element B. Notes   C. Graphic    D. Single->Staves

Câu 4. Để thực hiện xóa hàng của bảng trong phần mềm soạn thảo văn bản (Word) em thực hiện thao tác nào dưới đây?
A. Table -> Delete -> Rows
B. Table -> Insert -> Rows
C. Delete -> Rows
D. Insert - > Picture -> From File

Câu 5. Cho một thời khóa biểu gồm 9 hàng 5 cột em điền số nào thích vào chổ trống Number of Columns ....... Number of Rows ....... 
A. 5 – 5 B. 5 – 9   C. 9 – 5 D. 9 – 9 
Câu 6. Câu lệnh: Repeat 5 [FD 100 RT 144]  theo em câu lệnh trên rùa sẽ vẽ hình gì dưới đây:
A. Hình vuông B. Hình chữ nhật   C. Hình tam giác    D. Hình ngôi sao

II. PHẦN TỰ LUẬN: (2 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Em hãy trình bày khái niệm thủ tục là gì? Cho ví dụ minh họa?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
…………………..Hết……………………
*Lưu ý: Học sinh không được sử dụng tài liệu, giáo viên coi thi không giải thích gì thêm


 
ĐÁP ÁN MÔN: TIN HỌC - KHỐI 5
HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2016 - 2017
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM( Mỗi câu đúng 0,5đ)
Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án D B A A B C
II. PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1: Khái niệm thủ tục:
Thủ tục là một dãy các thao tác được thực hiện theo thứ tự để hoàn thành một công việc nào đó. (1đ)
Ví dụ: Thủ tục vẽ hình vuông: (1đ)
1. Gõ từ Edit “Hinhvuong trong gõ lệnh
2. Gõ câu lệnh giữa đoạn “To Hinhvuong ........... End
3. Vào mục File chọn Save and Exit.PHÒNG GD-ĐT NAM GIANG
TRƯỜNG PTDTBT THLX LA DÊÊ-ĐẮC TÔI
Họ và tên: ..............................……………
Lớp         : 5/............................
BÀI KIỂM TRA THỰC HÀNH HỌC KỲ II
NĂM HỌC:  2016 - 2017
MÔN: TIN HỌC - KHỐI 5
Thời gian: 40 phút 
Ngày Kiểm tra: ...../....../ 2017.
Điểm Lời nhận xét của giáo viên
B. THỰC HÀNH: (5 điểm)
Câu 1: ( 5 điểm). Em hãy tạo bảng thời khóa biểu, gõ các môn học theo mẫu và định dạng theo mẫu?

THỜI KHÓA BIỂU 
Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6


Sáng Chào cờ Toán Tập đọc Toán Toán
Tập đọc LT&C Toán LT&C TLV
Kĩ thuật TH Toán TLV Thể dục Tin học
Toán Địa lí TH Toán Lịch sử Anh Văn
Tin học Đạo đức SH Lớp

Chiều Anh văn Mĩ thuật Thể dục TH Toán
Nghỉ
Âm nhạc Kể chuyện Khoa học TH TV
Chính tả Khoa học NGLL GDKNS
 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM GIANG
TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC LIÊN XÃ LA DÊÊ – ĐẮC TÔI
MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ II MÔN TIN HỌC KHỐI 5
NĂM HỌC: 2016 – 2017 
Mạch kiến thức, 
kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng diểm và tỷ lệ %
TN TL/TH TN TL/TH TN TL/TH TN TL/TH Tổng TL %
Em tập soạn thảo (Tạo bảng trong văn bản, Chèn hình ảnh vào văn bản) Số câu 2 1 1 4
Số điểm 1.0 6.0 0.5 7.5 75 %
Câu số 2,4 5
Thế giới Logo của em (Thủ tục trong Logo, Thế giới hình học trong Logo, Viết chữ và làm tính trong Logo ) Số câu 1 1 1 3
Số điểm 1.0 0.5 0.5 2.0 20 %
Câu số 1 6 1
Em học nhạc (Ghi nhạc bằng Encore…) Số câu 1 1
Số điểm 0.5 0.5 5 %
Câu số 3
Tổng Số câu 3 1 1 1 2 8
Số điểm 1.5 1.0 0.5 6.0 1.0 10.0 100 %