Cuốn sách “Hướng Dẫn Học Và Làm Bài Tiếng Anh Lớp 7” được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh 7 với có hướng dẫn làm bài chi tiết đối với từng đơn vị họ, mỗi bài đều trình bày với nội dung đầy đủ, rõ ràng,  chính xác và dễ hiểu.