Quyển sách Học tốt tiếng anh lớp 8 của tác giả Nguyễn Xuân Hải được soạn thảo nhằm giúp các em học tốt môn tiếng anh, và chủ động trong việc rèn luyện nâng cao kỹ năng ngữ pháp, đọc hiểu, nghe nói tiếng anh một cách trôi chảy và tự tin.