Cuốn sách “Học Tốt Hóa Học 8 – Phạm Thị Tươi” được biên soạn nhằm cung cấp cho các em học sinh kiến cơ bản, đặc biệt là các em yêu thích môn hóa, muốn học tốt môn này để trở thành học sinh khá giỏi. Các bài tập trong cuốn sách được bố trí theo hình thức từ dễ đến khó để các em tiễn theo dõi và học tập.