14. TRƯỜNG THCS LƯƠNG ĐỊNH CỦA NĂM HỌC 2017 – 2018 Bài 1: Thực hiện phép tính a, 9 5 . 5 3 9 15 . 5 3 9 8 . 5 3 − − − + − c, ( ) 0 101 9 25 . 16 2. 5 2 − + − − b,        + −      − 3 2 15 1 : 9 5 22 5 11 1 : 9 5 d, 6 8 6 4 14 .5 20 .49 Bài 2: Tìm x biết a, 1 4 3 2 3 + = − x c, , ( ) ( ) 2 2 2 16 16 2 − = − x x b, 4 25 1 5 4 x − − = Bài 3 : a) Tìm x,y biết 3x = 5y và x – y = 16 b) Số học sinh giỏi, khá, trung bình của lớp 7A lần lượt tỉ lệ với các số 2, 3, 5.Tính số học sinh giỏi, khá, trung bình. Biết rằng tổng số học sinh giỏi, trung bình nhiều hơn học sinh khá là 16 em. Bài 4 :Cho ABC có AB=AC. Gọi M là trung điểm của BC, D là trung điểm AC a) Chứng minh ABM = ACM b) Trên tia đối của tia DB lấy điểm E sao cho DE=BD. Chứng minh AE//BC c) Trên tia BA lấy điểm F sao cho AB=AF (F # B). Chứng minh AD = 2 1 EF Bài 5: Bà Năm dự định gửi số tiền 550 triệu vào ngân hàng với lãi suất 5%/năm. Hỏi trong 4 năm bà Năm nhận được số tiền cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu? Biết rằng ngân hàng tính lãi suất năm sau bằng tiền gửi ban đầu nhân với lãi suất 1 năm đã định.( mỗi năm bà đều đến ngân hàng để nhận tiền lãi). --HẾT