5. TRƯỜNG THCS BÌNH AN Năm học : 2017-2018 Bài 1: (3 đ)Thực hiện phép tính : a) − + + 3 5 1 8 6 12 b) 12 7 23 7 : : 5 2 5 2 − − + c) 0 2 2017 5 3 5 1 1 25 : 6 2 3 900       − − − − + +               d) ( ) ( ) 10 5 50 25 32 .136 1024 .36 2 .99 4 − + Bài 2: (2 đ)Tìm x, biết : a) 5 1 6 4 + = − x 2 3 b) x 0 3 2 − − = 2 x 3 2 4 c) : 5 5 5 3   + − =     ( ) ( ) ( ) 2 d) x 5 : 2 32 : x 5 − = − −  vôùi x 5 Bài 3:( 1.5 đ ) Tìm a, b, c biết : a) 2 7 4 a b c = = và a b c + − = −25 b/ 3 4 5 abc = = và 2 3 36 a b + = − Bài 4: (3 đ) Cho tam giác ABC có AB = AC, gọi M là trung điểm BC. a) Chứng minh  =  ABM ACM và AM BC ⊥ b) Gọi E và F là trung điểm của AB và AC. Chứng minh BF = CE c) Chứng minh : EF // BC Bài 5. ( 0,5 đ) Bác Năm trồng cây ăn quả, năm nay trúng mùa nên cuối vụ thu hoạch tiết kiệm được 60 000 000 đồng. Bác Năm quyết định gửi hết số tiền đó vào ngân hàng với lãi suất 7% /năm. Hỏi sau 1 năm , Bác nhận cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu? --Hết--