English 10 Workbook được biên soạn dựa trên nội dung và chủ điểm của từng đơn vị bài học trong cuốn Tiếng Anh 10 hiện hành. Sau hai bài học, học sinh có cơ hội làm một bài kiểm tra trắc nghiệm để kiểm tra kiến thức mà mình đã học.

Sách cung cấp kiến thức ôn tập ngữ pháp, từ vựng Tiếng Anh cùng các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh có đáp án.

Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.