ĐỀ 3 Bài 1: Tính ( tính nhanh nếu có thể): (3đ) a) 3 1 5 : 4 4 16   b) 2018 2017 9 1 17 2 9 8 17 19      c) 7 3 6 11 : 7 3 5 11 : 7 3 2      d)   2 18 8 1 . 0,75 150% 5 5 2           Bài 2 Tìm x, biết: (3đ) a) b)   2 3 7 1 2  x  x  c) 2 1 5 2 2 3 1 2018  x   d) 4 5 6 7 2 3 2 5            x Bài 3 ( 2 điểm) Mỗi tháng mẹ Lan dùng 1 triệu đồng để chi cho các khoản tiền điện, nước, internet. Tháng 3 vừa qua số tiền điện phải đóng bằng 36% số tiền ban đầu. Số tiền nước bằng 64 15 số tiền còn lại. Số tiền internet gấp 2 lần số tiền nước. Hỏi mẹ Lan có đủ tiền để đóng các khoản trong tháng 3 không? Bài 4: (2 điểm). Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy, Oz sao cho xÔy = 400 và xÔz = 1100 . TỔ TOÁN - THCS ĐIỆN BIÊN_____________________________________________________ TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 6 HK2-TỔ TOÁN-THCS ĐIỆN BIÊN-Q.BÌNH THẠNH 41 a.) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? b.) Tính yÔz. c.) Gọi Om là tia đối của tia Ox. Tính mÔz. d.) Gọi Ot là tia phân giác của yÔz. Tính yÔt và mÔt