PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN LAI VUNG _____________________ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020 _____________________________________________ ĐỀ KIỂM TRA MÔN: SINH HỌC - LỚP 6 Ngày kiểm tra: 23/12/2019 Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề (Đề kiểm tra gồm có: 01 trang) Câu 1. (2,0 điểm) a) Hãy nêu đặc điểm của rễ cọc và rễ chùm. Kể tên 2 loại cây có rễ cọc và 2 loại cây có rễ chùm. b) Cho các loại rễ biến dạng sau: rễ cây tầm gửi, rễ cây khoai mì. Hãy cho biết tên loại rễ biến dạng và chức năng của chúng đối với cây. Câu 2. (2,0 điểm) a) Thân cây gồm những bộ phận nào? b) Những nhóm cây sau đây thuộc loại thân gì? Nhóm 1: Cây quýt hồng, cây xà cừ Nhóm 2: Cây mồng tơi, cây mướp Câu 3. (2,0 điểm) a) Nêu khái niệm về quang hợp. b) Viết sơ đồ tóm tắt của quang hợp. Câu 4. (2,0 điểm) a) Khoai lang là loại cây trồng thường để lấy củ, trong củ khoai lang có chứa hàm lượng các chất dinh dưỡng, khoáng chất, cùng nhiều viatmin. Vận dụng kiến thức đã học bài “ Rễ biến dạng”. Em hãy cho biết tại sao ta phải thu hoạch khoai lang trước khi chúng ra hoa? b) Vận dụng kiến thức đã học bài “Thân dài ra do đâu?”. Em hãy giải thích vì sao khi trồng cây bạch đàn, cây sao, … người ta thường tỉa cành? Câu 5. (2,0 điểm ) a) Tại sao trong trồng trọt muốn thu hoạch cao thì không nên trồng cây quá dày? b) Vận dụng kiến thức đã học bài “Quang hợp”. Em hãy giải thích tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính, người ta thường thả thêm vào bể các loại rong? --- HẾT--- Họ và tên thí sinh: _____________________ Số báo danh: _________________ Đề chính thức