Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG - 0976071956 Đề thi học kì II - Môn toán 2018 - 2019 Nhóm TOÁN QUẬN 7 – fb.com/groups/toanquan7/ PHÒNG GIÁO DỤC HÓC MÔN ĐỀ CHÍNH THỨC Đề gồm có 1 trang ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018 - 2019 Môn: Toán 8 Mã đề thi: 999 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Số báo danh: Câu 1 (2đ). Giải các phương trình sau: a) 6x − 1 = x + 4; 3x b) 2 − 6x = 0; 2x x + 1 − x x − 3 = 8 x 2 − 2x − 3 c) . Câu 2 (1,5đ). Giải các bất phương trình sau: a) 3x − 1 ≥ x + 2; x + 3 4 < 2x − 1 3 b) . Câu 3 (1,0đ). Giá gas loại bình 12 kg trong tháng 2/2019 là 300 000 đồng/bình. Trong tháng 3/2019 giá tăng 15% so với tháng 2/2019. Tháng 4/2019, giá giảm 15% so với tháng 3/2019. Hỏi giá gas trong tháng 4/2019 là bao nhiêu? Câu 4 (1,0đ). Cho 4ABC như hình vẽ, biết MN k BC. Tìm x. B A C M N 1 1,2 x 4,8 Câu 5 (1,5đ). Giải bài toán bằng cách lập phương trình Một xưởng sản xuất gồm hai đội với 26 công nhân có tổng tiền lương là 288 triệu đồng một tháng. Mỗi công nhân đội một có lương trung bình 10 triệu đồng/tháng. Mỗi công nhân đội hai có lương trung bình 12 triệu đồng/tháng. Hãy tính số công nhân mỗi đội. Câu 6 (2,5đ). Cho 4ABC vuông tại A (AB < AC) có AH là đường cao. a) Chứng minh: 4ABC v 4HAC và CA2 = CH · CB. b) Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho BCD ÷ = 90◦ . Vẽ AK ⊥ CD tại K. Chứng minh: 4CHK v 4CDB. c) Chứng minh: CK CD + CH CB = 1. Câu 7 (0,5đ). Cho a > 0; b > 0. Chứng minh rằng: a + b ≥ 12ab 9 + ab. —–Hết—– Chúc các em làm bài tốt!! ? Thầy NGUYỄN NGỌC DŨNG - 0976071956 ? Page 1 of 1