SỞGD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019 TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG Môn: TOÁN - Lớp 6 (Thời gian làm bài: 90 phút) Câu 1: (3,5 điểm) 1.1 Thực hiện phép tính 7 3 5 12 4 3  A    1.2 Thực hiện phép tính 3 1 5 : 5 12 6   B   1.3 Thực hiện phép tính một cách hợp lí 2 8 30 9 2 . . 13 17 26 17 13 C    1.4 Tính 1 1 1 1 1 ... 1.2 2.3 3.4 4.5 2018.2019 D       1.5 Tìm x, biết: 1 1 3 .x 0,25.x 3 .x 12,5% 2 4 2      Câu 2: (1,25 điểm) 2.1 Rút gọn các phân số sau: 5 6 4 7 26 2 .3 13 5.13 ; ; 52 2 .3 26   2.2 Tìm các phân số bé hơn 1 trong các phân số sau: 20 21 234 15 2 1 2019 ; ; ; 512 13 2 1 2018    Câu 3: (1,25 điểm) 3.1 Tìm số nguyên x biết: x     16 : 2 22 3 3.2 Liệt kê và tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn điều kiện x 10  Câu 4: (1,5 điểm) 4.1 Cơ thể con người giống như một khối bọt biển, ở đàn ông, nước chiếm 64% khối lượng cơ thể, còn ở phụ nữ là 70%. Hỏi một người đàn ông và một người phụ nữ cùng cân nặng 50kg thì lượng nước trong cơ thể mỗi người đó là bao nhiêu kilôgam. 4.2 Một người đi một quãng đường từ A đến B trong 2 ngày. Ngày thứ nhất đi được 2 3 quãng đường và thêm 1km . Ngày thứ hai đi được 115km . Tính quãng đường đi được trong ngày thứ nhất. Câu 5: (0,5 điểm) Nêu cách vẽ tam giác ABC biết cạnh BC cm  3 , AC cm  2,5 , AB cm  5 (có vẽ hình đúng độ dài) Câu 6: (2,0 điểm) Cho góc bẹt xOy. Vẽ tia Ot sao cho 0 y t O 55  . 6.1 Tính số đo xOt . 6.2 Trên nữa mặt phẳng bờ xy chứa Ot, vẽ tia Om sao cho 0 x 70 Om  . Tia Ot có phải là tia phân giác của y mO không? Vì sao? 6.3 Vẽ tia phân giác Oz của xOm . Tính số đo zOt . 6.4 Vẽ tia Ow là tia đối của tia Oz. Tính số đo wOy . -----HẾT------