UBND QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN HÓA HỌC LỚP 9 NỘI DUNG KIẾN THỨC NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG TỔNG Hiđrocacbon Viết công thức cấu tạo Nhận biết các chất khí - Bài toán hỗn hợp khí qua dung dịch brom Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1 0,75 điểm (7,5%) 1 1,5 điểm (15%) 1 2 điểm (20%) 4,25 điểm (45%) Dẫn xuất hiđrocacbon Viết công thức cấu tạo Điều chế rượu từ glucôzơ Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1 0,75 điểm (7,5%) 1 2 điểm (20%) 2,75 điểm (25%) Mối liên hệ giữa các chất etylen, rượu etylic, axit axetic Hoàn thành phương trình hóa học Giải thích được sự lên men của rượu thành giấm (axit axetic) khi để rượu lâu ngoài không khí Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1 2 điểm (20%) 1 1 điểm (10%) 3 điểm (20%) Số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % 1,5 điểm 15% 5,5 điểm 55% 3 điểm 30% 10 điểm 100% UBND QUẬN TÂN BÌNH THCS LÝ THƯỜNG KIỆT (ĐỀ THAM KHẢO) ĐỀ THI HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC 2018-2019 MÔN: HÓA HỌC 9 Thời gian: 45 phút Câu 1 (1,5 điểm) Viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau: CH3COOH ; C2H4Cl2 ; CH4O ; C5H12 Câu 2 (1,5 điểm) Có ba chất khí không màu: metan, axetilen, cacbon đioxit. Em hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết mỗi khí trên. Viết phương trình hóa học (nếu có). Câu 3 (2,0 điểm) Hoàn thành các phương trình hóa học sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có): a) CaC2 + H2O → ? + ? b) C2H5OH + ? → CH3COOH + ? c) C6H6 + Br2 → ? + ? d) C6H12O6 ¾ ¾ ¾¾® 30 35 C - ° men röôïu ? + ? Câu 4 (3,0 điểm) 1) Gò Đen là một địa danh ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An nổi tiếng sản xuất rượu để uống (rượu đế Gò Đen) bằng phương pháp lên men glucozơ. - Từ 180g glucozơ, có thể thu được bao nhiêu ml rượu etylic? Biết Drượu=0,8g/ml 2) Muốn giữ được hương vị thơm ngon của rượu cần phải đóng nút kín và tránh ánh sáng mặt trời chiếu vào. Rượu để hở trong không khí lâu ngày sẽ bị chua. - Bằng kiến thức hóa học em hãy giải thích tại sao lại có hiện trượng này? Câu 5 (2,0 điểm) Dẫn 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm metan và etilen đi qua bình đựng dung dịch brôm cho đến khi dung dịch brôm bị mất màu hoàn toàn, thấy khối lượng bình đựng dung dịch brôm tăng thêm 1,4g. a) Viết các phương trình hóa học của phản ứng. b) Tính tỉ lệ phần trăm về thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp X. Cho Br = 80; C = 12; H = 1. UBND QUẬN TÂN BÌNH TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT ĐÁP ÁN HÓA 9 Câu Đáp án Điểm 1 (1,5 điểm) Viết đúng công thức cấu tạo mỗi chất (C5H12 có 3 công thức) 0,25 đ 2 (1,5 điểm) CH4 C2H2 CO2 Dd Ca(OH)2 (0,25đ) Đục (0,25đ) Dd Brom (0,25đ) Mất màu dd (0,25đ) Phương trình: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O 0,25đ C2H2 + 2Br2 → C2H4Br4 0,25đ 3 (2,0 điểm) - Viết đúng một PTHH, ghi rõ điều kiện (nếu có) 0,5 Thiếu hoặc cân bằng sai một phương trình - 0,25 Sai hai điều kiện phản ứng - 0,25 4 (3,0 điểm) 1. men C H O 2C H OH 2CO 6 12 6 2 5 2 ¾ ¾ ¾¾® + 30 35 C - ° röôïu 1 mol 2 mol 0,5 C H O 6 12 6 m 180 n 1 (mol) M 180 = = = 0,5 C H OH 2 5 m n.M 2.46 92 (gam) = = = 0,5 C H OH 2 5 m 92 V 115 (ml) D 0,8 = = = 0,5 2. Giải thích đúng: do rượu tiếp xúc với không khí lâu ngày bị lên men thành giấm nên bị chua 0,5 - Viết đúng phương trình hóa học 0,5 6 (2,0 điểm) C2H4 + Br2 → C2H2Br4 0,5 Khối lượng bình tăng lên chính là khố lượng của Etilen C H C H 2 4 2 4 1,4 m 1,4g n 0,05 (mol) 28 = → = = 0,5 C H2 4 V n.22,4 0,05.22,4 1,12 (lit) = = = 0,5 C H2 4 1,12 % 100% 25% 4,48 =  = 0,25 CH4 % 100% 25% 75% = − = 0,25