ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KÌ I Năm học 2020 - 2021 Môn: Tiếng Việt - Lớp 5 Điểm Lời phê của thầy cô giáo ………………………………………………………….. …………………………………………………………… A/ Phần kiểm tra đọc: (10 điểm) II. Đọc thành tiếng (3 điểm) I. Đọc hiểu (7 điểm) Cho văn bản sau: Cái gì quý nhất? Một hôm, trên đường đi học về, Hùng, Quý và Nam trao đổi với nhau xem ở trên đời này, cái gì quý nhất. Hùng nói: “Theo tớ, quý nhất là lúa gạo. Các cậu có thấy ai không ăn mà sống được không?” Quý và Nam cho là có lí. Nhưng đi được mươi bước, Quý vội reo lên: “Bạn Hùng nói không đúng. Quý nhất phải là vàng. Mọi người chẳng thường nói quý như vàng là gì? Có vàng là có tiền, có tiền sẽ mua được lúa gạo!” Nam vội tiếp ngay: “Quý nhất là thì giờ. Thầy giáo thường nói thì giờ quý hơn vàng bạc. Có thì giờ mới làm ra lúa gạo, vàng bạc!” Cuộc tranh luận thật sôi nổi, người nào cũng có lí, không ai chịu ai. Hôm sau, ba bạn đến nhờ thầy giáo phân giải. Nghe xong, thầy mỉm cười rồi nói: – Lúa gạo quý vì ta phải đổ bao mồ hôi mới làm ra được. Vàng cũng quý vì nó rất đắt và hiếm. Còn thì giờ đã qua đi thì không lấy lại được, đáng quý lắm. Nhưng lúa gạo, vàng bạc, thì giờ vẫn chưa phải là quý nhất. Ai làm ra lúa gạo, vàng bạc, ai biết dùng thì giờ? Đó chính là người lao động, các em ạ. Không có người lao động thì không có lúa gạo, không có vàng bạc, nghĩa là tất cả mọi thứ đều không có, và thì giờ cũng trôi qua một cách vô vị mà thôi. TRỊNH MẠNH Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho từng câu hỏi dưới đây: Câu 1. (1đ) Ba bạn Hùng, Quý và Nam trao đổi với nhau việc gì? A. Trao đổi về cái gì trên đời là hay nhất. B. Trao đổi về cái gì trên đời là quý nhất. C. Trao đổi về cái gì trên đời là to nhất. Câu 2 (1đ) Ai là người nói đúng ? A. Bạn Hùng là người nói đúng. B. Bạn Quý là người nói đúng. C. Không ai nói đúng cả. Câu 3.(0,5 đ) Vì ba bạn không ai chịu ai nên đã đến hỏi ai? A. Các bạn đến hỏi thầy giáo. B. Các bạn đến hỏi bố bạn Quý. C. Các bạn đến hỏi bố bạn Nam. Sách Giải – Người Thầy của bạn http://sachgiai.com/ 15 Câu 4.(1đ) Vì sao thầy giáo cho rằng người lao động mới quý nhất? A. Vì người lao động có nhiều sức khỏe. B. Vì Không có người lao động thì không có lúa gạo, vàng bạc và thì giờ cũng trôi qua một cách vô vị.. C. Vì người lao động biết lao động. Câu 5. (1đ) Nội dung của bài là gì? A. Nội dung miêu tả cuộc tranh luận của ba bạn Hùng, Quý và Nam. B. Nội dung của bài miêu tả các loại sự vật quý giá trong đời sống. C. Qua tranh luận của các bạn nhỏ, bài văn khẳng định: Người lao động là đáng quý nhất. Câu 6. (1đ) Hãy tìm quan hệ từ trong câu sau : ‘‘Lúa gạo quý vì ta phải đổ bao mồ hôi mới làm ra được” ................................................................................................................................... Câu 7. (1đ) Tìm động từ trong câu sau : « Có thì giờ mới làm ra lúa gạo, vàng bạc” ................................................................................................................................... Sách Giải – Người Thầy của bạn http://sachgiai.com/ 16 Trường: ……..………………ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ I Họ và tên: ……..………… LỚP 5 - NĂM HỌC: 2020 - 2021 Lớp:……………… MÔN: TIẾNG VIỆT - THỜI GIAN: 40 PHÚT Ngày kiểm tra: ………. tháng ….. năm ……. B/ Kiểm tra viết (10 điểm) I: Chính tả: (2 điểm) Học sinh (nghe viết) bài: “Người gác rừng tí hon”. Viết từ “sau khi nghe em báo.....đến xe công an lao tới”. Điểm Nhận xét của thầy cô giáo ……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………..... Sách Giải – Người Thầy của bạn http://sachgiai.com/ 17 II. Tập làm văn (8 điểm) Đề bài : Em hãy tả lại một người thân của em