Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời năm 2020 - 2021 Đề số 2

 


Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời                 năm học 2020 - 2021 Đề số 2
Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 2
Bài 1 (2 điểm): Nối:
 
Bài 2 (2 điểm): Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, hình vuông và hình tròn?
 
Bài 3 (2 điểm): Tính nhẩm:
2 + 3 = ….. 1 + 8 = …. 9 + 0 = …..
8 – 4 = …. 5 – 2 = …. 7 – 6 = …..
Bài 4 (2 điểm): Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:
1 …. 3 5 …. 2 4 …. 4 
1 + 2 ….. 0 3 + 3 ….. 9 – 2 1 + 4 …. 5 – 0 
Bài 5 (2 điểm): Nối các số từ 1 đến 10:
 
 
Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 2
Bài 1: 
 
Bài 2:
Hình vẽ có 7 hình tam giác, 3 hình vuông và 4 hình tròn.
Bài 3: 
2 + 3 = 5 1 + 8 = 9 9 + 0 = 9
8 – 4 = 4 5 – 2 = 3 7 – 6 = 1
Bài 4:
1 < 3 5 > 2 4 = 4 
1 + 2 > 0 3 + 3 < 9 – 2 1 + 4 = 5 – 0 
Bài 5:
 

Nhận xét