TRƯỜNG THCS LƯƠNG ĐỊNH CỦA ĐỀ THAM KHẢO HK I - NH 2019-2020 Bài 1: Rút gọn : a) + − + 3 1 12 75 2 300 108 2 3 b) 10 20 10 3 2 5 2 2 5 5 2 + + − − − Bài 2: Cho hàm số y = - 3x có đồ thị (d1) và hàm số y = x + 2 có đồ thị (d2) a) Vẽ (d1) và(d2) trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy b) Tìm m để đường thẳng (d): y = (m – 5)x + m + 2 cắt (d2) tại điểm có hoành độ bằng 2. Bài 3: Tại bề mặt đại dương,áp suất của nước bằng áp suất khí quyển là 1atm. Bên dưới mặt nước, áp suất tăng thêm 1atm cho mỗi 10m sâu xuống. Biết rằng mối liên hệ giữa áp suất y (atm) và độ sâu x (m) dưới mặt nước là hàm số bậc nhất có dạng y = ax + b. a/ Xác định các hệ số a,b b/ Một người thợ lặn ở độ sâu bao nhiêu nếu người đó chịu một áp suất là 2,85atm? Bài 4: Công ty Viễn thông A cung cấp dịch vụ Internet với mức phí ban đầu là 400000 đồng và phí hàng tháng là 50000 đồng. Công ty Viễn thông B cung cấp dịch vụ Internet không tính phí ban đầu nhưng phí hàng tháng là 90 000 đồng. a/ Viết hai hàm số biểu thị mức tính phí khi sử dụng Internet của hai công ty Viễn thông A và công ty Viễn thông B? b/ Hỏi gia đình ông C sử dụng Internet trên mấy tháng thì chọn dịch vụ bên công ty Viễn thông A có lợi hơn? Bài 5:Tính chiều cao của một cái tháp biết rằng từ hai điểm cách nhau 65m người ta nhìn thấy đỉnh tháp với góc nâng lần lượt là 340 và 380 (làm tròn một chữ số thập phân). Bài 6: Từ một điểm A ở ngoài đường tròn (O), kẻ 2 tiếp tuyến AB, AC với (O) (B,C là các tiếp điểm) và cát tuyến ADE (D nằm giữa A,E) sao cho điểm O nằm trong góc EAB. Gọi I là trung điểm của ED. a) Chứng minh: OI ⊥ ED và 3 điểm I, B, C cùng thuộc đường tròn đường kính OA. b) BC cắt OA, EA theo thứ tự tại H, K. Chứng minh: OA ⊥ BC tại H và AB2 = AK.AI. c) Vẽ đường kính BQ và F là trung điểm của HA. Chứng minh: BFO = CHQ.