TRƯỜNG THCS THẠNH MỸ LỢI ĐỀ THAM KHẢO HKI TOÁN 9 Năm học: 2019 – 2020 Bài 1: Thực hiện phép tính: a)√(√3 − 2) 2 + √23 − 10√3 b) √5−√10 1−√2 − 4 3+√5 + 10 √5 Bài 2: Cho hàm số y =3 2 x có đồ thị là (d1) và hàm số y = x – 1 có đồ thị là (d2) a) Vẽ (d1) và (d2) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy. b) Tìm a, b biết đường thẳng (d3) y = ax + b song song với (d2) và cắt (d1) tại điểm có hoành độ là–2. Bài 3:Ở nước ta và nhiều nước khác, nhiệt độ được tính theo độ C (C là chữ cái đầu tên của nhà thiên văn học người Thụy sĩ Celsius). Còn ở Anh và Mỹ nhiệt độ được tính theo độ F(F là chữ cái đầu tên của nhà vật lý học người Đức Fahrenheit). Công thức chuyển đổi từ độ F sang độ C như sau: F = aC + 32 a) Tính a biết khi nhiệt độ phòng là 250C thì trên điều khiển của máy điều hòa là 770F. b) Nhiệt độ của bạn An là 1030F. Bạn An có sốt không? Biết nhiệt độ cơ thể người trên 370C là sốt. Bài 4:Điện áp V (tính theo volt) yêu cầu cho một mạch điện được cho công thức V = √𝑃𝑅, trong đó P là công suất (tinh theo watt) và R là điện trở trong (tính theo ohm). a) Cần bao nhiêu volt để thấp sáng một bóng đèn A có công suất 100 walt và điện trở của bóng đèn là 110 ohm? b) Bóng đèn B có điện áp bằng 110 volt, điện trở trong là 88 ohm có công suất lớn hơn bóng đèn A không? Vì sao? Bài 5:Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB, lấy điểm C thuộc (O). Tiếp tuyến tại A và C cắt nhau ở D. Kẻ CH vuông góc AB tại H. a) Chứng minh: CA là tia phân giác của góc DCH. b) BD cắt CA, CH lần lượt tại M và N.Chứng minh:𝑀𝑁 𝑀𝐷 = 𝐵𝑁 𝐵𝐷 c) Chứng minh: N là trung điểm của CH. Bài 6: Camera đã quay lại từ một tòa nhà cao tầng cao 75m. Thông tin ghi nhận: - Lúc 9 giờ có một tên trộm đang tiến đến tòa nhà, quan sát với góc hạ 150 . - Lúc 9 giờ 3 phút, tên trộm đi thêm một đoạn 200m. Hỏi tên trộm đó tiếp cận tòa nhà vào lúc mấy giờ?(Đơn vị đo độ dài làm tròn đến m