PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẬN 9
Đề số 8
(Đề thi có 02 trang)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2018-2019
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề)
Bài 1: (1,5 điểm) Tính:
 a) A 14 2 4 7 =− + ( ) b) 52 25 6 B
5 2 10 2
− = − − +
Bài 2: (1,5 điểm) Cho hàm số y = – x + 1 có đồ thị là (d1)
 và hàm số y = x – 2 có đồ thị là (d2)
a) Vẽ (d1) và (d2) trên cùng một mặt phẳng toạ độ Oxy.
b) Xác định các hệ số a, b của đường thẳng (d3): y = ax + b. Biết (d3) song song với (d1)
và (d3) đi qua điểm A(3; 1).
Bài 3: (1,5 điểm) Một khu đất có dạng hình thang
vuông ABCD (như hình vẽ).
Có các cạnh AB = 50 m,
BC = 298 m, CD = 450 m, AD = 98 m
a) Tính chu vi của khu đất.
b) Người ta làm một căn nhà có nền nhà
là hình chữ nhật ABHD,
phần đất còn lại để làm sân. Hãy tính diện tích phần đất làm sân (diện tích tam giác BHC)
Bài 4: (1đ) Rút gọn biểu thức
 x 1 2x 2 5x M
x2 x2 x 4
+ +
=+−
− + − với x ≥ 0; x ≠ 4
Bài 5: (3 điểm) Cho đường tròn (O) có đường kính AB = 2R. Từ A và B vẽ hai tiếp tuyến
Ax, By với đường tròn (O). Qua điểm C trên đường tròn (C khác A, B) vẽ tiếp tuyến thứ ba
với đường tròn (O), tiếp tuyến này cắt Ax, By lần lượt tại M, N
a) Chứng minh: MN = AM + BN (1đ)
b) Chứng minh: AB2 = 4.AM.BN (1đ)
c) Từ C kẻ CH ⊥ AB tại H. Chứng minh: HC là tia phân giác của góc MHN . (1đ)
Bài 6: (0,75 điểm) Một cây tre AD bị gió thổi gãy gập
tại 1 điểm C trên thân cây cách gốc 3 mét (như hình vẽ).
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038 TÀI LIỆU TOÁN HỌC
Website:tailieumontoan.com 14
Tính chiều dài cây tre biết ngọn tre chạm đất tại điểm B
và tạo với mặt đất một góc  0 CBA 36 =
(kết quả làm tròn đến 1 chữ số thập phân)
Bài 7: (0,75 điểm) Nếu bỏ qua sự phụ thuộc về vĩ độ thì sự
thay
đổi nhiệt độ không khí tùy theo độ cao của địa hình:
cứ lên cao 100 mét thì nhiệt độ không khí giảm xuống 0,6
0
C.
Thành phố Hồ Chí Minh có độ cao bằng mực nước biển
(độ cao 0 mét). Thành phố Đà Lạt có độ cao 1500 mét so với
mực nước biển. Gọi x (0C) là nhiệt độ không khí tại Thành phố
Hồ Chí Minh và y (0C) là nhiệt độ không khí tại Thành phố Đà Lạt.
a) Hãy lập công thức tính y theo x.
b) Khi Thành phố Đà Lạt có nhiệt độ là 150
C thì Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệt độ là
bao nhiêu?
___________________Hết________________