PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẬN BÌNH TÂN
Đề số 6
(Đề thi có 02 trang)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2018-2019
MÔN THI: TOÁN
Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (2,5 điểm): Cho hai đường thẳng (D): y = 1
3
x – 1 và (D1): y = – x + 1
a) Vẽ đồ thị (D) và (D1) trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy.
b) Xác định tọa độ giao điểm của hai đường thẳng (D) và (D1) bằng phép toán.
c) Viết phương trình đường thẳng (D2): y = ax + b (a ≠ 0), biết (D2) song song với (D)
và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng –3.
Câu 2 (1 điểm): Tháng 11/2018, hãng Honda đề xuất bán xe SH 150i năm 2018 phanh ABS
là 89 990 000 đồng. Tuy nhiên, trên thực tế các đại lý bán xe đã bán với giá cao hơn 12,3%
so với giá niêm yết của hãng. Vào tháng 12/2018, giá xe SH 2018 bán tại các đại lý giảm
5,1% so với giá tháng 11/2018. Gia đình bạn Thịnh muốn mua một chiếc xe SH 150i năm
2018 phanh ABS vào thời điểm tháng 12/2018 thì phải trả cho đại lý bao nhiêu tiền?
Câu 3 (1 điểm): Hằng ngày bạn Kiệt phải đi học từ
nhà (vị trí C) rồi đến bờ sông (vị trí H) sau đó đi theo
đường mòn ra đến đầu đường (vị trí A), cuối cùng đi
thẳng đến trường (vị trí B) theo hình vẽ bên.
a) Hãy tính quãng đường từ nhà đến trường
mà bạn Kiệt đã đi?
b) Người ta đã xây dựng cây cầu HM để giúp
đỡ cho các bạn đi học dễ dàng hơn. Vậy bạn Kiệt đã tiết kiệm bao nhiêu thời gian biết rằng
bạn luôn đi với vận tốc 4km/h? (Làm tròn đến phút)
Câu 4 (1 điểm): Một cột đèn cao 7m có bóng trên mặt đất là 4m. Cùng thời điểm đó một
nhà cao tầng có bóng trên mặt đất là 60m.
Hãy cho biết tòa nhà đó có bao nhiêu tầng
biết rằng mỗi tầng cao 3m?
Câu 5 (1 điểm): Điểm hạ cánh của một máy
bay trực thăng ở giữa hai người quan sát A
và B. Biết khoảng cách giữa hai người này
là 300m, góc nâng tại vị trí A và B lần lượt
là 400 và 300. Hãy tìm độ cao máy bay? (Làm tròn đến mét)
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
A B
?
300m
400 300
Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038 TÀI LIỆU TOÁN HỌC
Website:tailieumontoan.com 11
Câu 6 (3,5 điểm): Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O), kẻ 2 tiếp tuyến AB, AC đến
đường tròn (O) (B, C là 2 tiếp điểm).
a) Chứng minh: Bốn điểm O, B, A, C cùng thuộc 1 đường tròn và BC ⊥ OA tại H.
b) Kẻ đường kính CD của đường tròn (O). Chứng minh: BD // OA.
c) Gọi E là trung điểm của BD, EH cắt OB tại M, đường thẳng qua E song song với
AB cắt AD tại N. Các đường thẳng vuông góc với EM tại M và vuông góc với EN tại N cắt
nhau tại I. Chứng minh: IO = IA.
___________________Hết________________