PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ HAY SƯU TẦM

Đề số 1

(Đề thi có 02 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2018-2019

MÔN THI: TOÁN

Thời gian: 90 phút ( Không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (2 điểm) Thực hiện phép tính:

a). 6 25 52 41 4 10

2 10 2 5

− − ++ − −

b). 1 1

:

1

x

x

xx x

x xx

  − ++   − − +  

 ( với x x > ≠ 0; 1 )


Câu 2: (1,5 điểm) Cho A = 2 10 x+

a). Tìm điều kiện của x để biểu thức A xác định.

b). Tìm x để A x = +1 .

Câu 3: (1,5 điểm) Cho hàm số y = –x + 5 (D1)

a). Vẽ (D1) trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

b). Tìm m biết đồ thị của hàm số y = ( 2 1− ) x + m đi qua giao điểm M của (D1) với

trục tung.

Câu 4: (1 điểm) Nhân dịp lễ, siêu thị Điện Máy Xanh đã giảm giá nhiều mặt hàng để kích

cầu mua sắm. Giá niêm yết 01 chiếc ti-vi và 01 chiếc máy giặt có tổng số tiền là 18 500 000

đồng, nhưng trong đợt giảm giá này, giá 01 ti-vi giảm 15% , 01 máy giặt giảm 12% trên giá

bán, nên Bác Nhân đã mua 01 ti-vi và 01 máy giặt trên với tổng số tiền là 15 920 000 đồng.

Hỏi giá 01 chiếc ti-vi, 01 máy giặt khi chưa giảm giá là bao nhiêu tiền?

Câu 5: (1đ) Trong 100g dung dịch chứa 30g muối. Người ta muốn pha loãng dung dịch đó

nên đổ thêm nước vào để có được một dung dịch chứa 15% muối.

a). Hỏi khối lượng nước đổ thêm vào là bao nhiêu gam?

b). Tìm khối lượng nước lúc sau của dung dịch 15%?

Câu 6: (2 điểm) Cho ∆ABC vuông tại A. Đường tròn tâm O đường kính AC cắt BC tại D.

a). Chứng minh: ∆ACD vuông và suy ra AB2 = BD.BC.

b). Gọi E là trung điểm của AB. Chứng minh DE là tiếp tiếp của (O).

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Sưu tầm và tổng hợp 039.373.2038 TÀI LIỆU TOÁN HỌC

Website:tailieumontoan.com 3

c). Vẽ DK vuông góc AC tại K; DK cắt EC tại F. Chứng minh F là trung điểm của

DK.

Câu 7: (1 điểm) Tính khoảng cách giữa hai cọc

(độ dài AB) để căng dây vượt qua vực sâu

trong hình 49 Cho biết  50o ACE = , DE = 5m,

CE = 20m. (kết quả làm tròn đến chữ số thập

phân thứ nhất).