Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm học 2020 – 2021 – Đề số 4
Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 4 – Đề nâng cao
Bài 1 (2 điểm) Tính:
1 + 3 = …. 3 + 2 = …. 5 + 0 = ….
0 + 4 = …. 1 + 4 = …. 2 + 1 = ….
Bài 2 (2 điểm) Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:
3 …. 5 2 … 1 4 …. 0 
1 + 1 …. 2 1 + 2 …. 2 + 2 5 + 0 …. 0 + 5
Bài 3 (2 điểm) Vẽ mũi tên từ số bé sang số lớn (theo mẫu)
Mẫu:
 
Bài toán:
 
Bài 4 (2 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
 
+ Trên hình vẽ có ….bạn nhỏ.
+ Cầu vồng có ….màu.
+ Trên hình vẽ có ….cây lớn.
+ Trên hình vẽ có ….chú bướm.
+ Trên hình vẽ có ….chú bọ cánh cứng.
+ Trên hình vẽ có ….chú chuồn chuồn.
Bài 5 (2 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
Hình vẽ dưới đây có ….hình tròn, có …hình tam giác.
Chiếc ô tô màu xanh có ….hình vuông.
Ngôi nhà màu vàng có …hình chữ nhật.
 
Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 4
Bài 1:
1 + 3 = 4 3 + 2 = 5 5 + 0 = 5
0 + 4 = 4 1 + 4 = 5 2 + 1 = 3
Bài 2:
3 < 5 2 > 1 4 > 0 
1 + 1 = 2 1 + 2 < 2 + 2 5 + 0 = 0 + 5
Bài 3:
 

Bài 4:
+ Trên hình vẽ có 4 bạn nhỏ.
+ Cầu vồng có 7 màu.
+ Trên hình vẽ có 1 cây lớn.
+ Trên hình vẽ có 1 chú bướm.
+ Trên hình vẽ có 1 chú bọ cánh cứng.
+ Trên hình vẽ có 1 chú chuồn chuồn.
Bài 5:
Hình vẽ dưới đây có 10 hình tròn, có 7 hình tam giác.
Chiếc ô tô màu xanh có 2 hình vuông.
Ngôi nhà màu vàng có 1 hình chữ nhật.