Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm học 2020 – 2021 – Đề số 5
Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 5 – Đề nâng cao
Bài 1 (2 điểm) Cho các số 7, 10, 4, 5, 1, 3; hãy sắp xếp các số theo thứ tự:
a) Từ bé đến lớn.
b) Từ lớn đến bé.
Bài 2 (2 điểm) Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:
2 … 4 6 … 10 8 …. 2 
1 + 2 …. 0 2 + 3 …. 1 + 4 3 + 0 …. 1 + 2
Bài 3 (2 điểm) Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)
Mẫu:
 
Bài toán:
 
Bài 4 (2 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
 
+ Trên hình vẽ có ….bút chì, ….quyển sách, ….thước kẻ, …..cặp sách, ….cục tẩy.
Bài 5 (2 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
Hình vẽ dưới đây có ….hình tròn, ….hình chữ nhật, ….hình tam giác, ….hình vuông.
 


Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề số 5
Bài 1:
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 1, 3, 4, 5, 7, 10.
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 10, 7, 5, 4, 3, 1.
Bài 2 (2 điểm) Tính:
2 < 4 6 < 10 8 > 2 
1 + 2 > 0 2 + 3 = 1 + 4 3 + 0 = 1 + 2
Bài 3:
 

Bài 4:
+ Trên hình vẽ có 2 bút chì, 6 quyển sách, 1 thước kẻ, 5 cặp sách, 3 cục tẩy.
Bài 5:
Hình có 3 hình tròn, 1 hình chữ nhật, 7 hình tam giác, 3 hình vuông.