SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI BÌNH ________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ _ [6] ÔN TẬP KIỂM TRA CHẤT GIỮA LƯỢNG HỌC KỲ II ________ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ___ ________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _________ ________ ______ ______ ______ _____ MÔN THI: TOÁN 9 Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề) Bài 1. (2,0 điểm). Cho phương trình 2 x m x m     (2 1) 2 0 (1). 1. Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt. 2. Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm 1 2 x x, thỏa mãn a) 1 2 x x   3, 3 . b) 2 2 1 1 2 2 x x x x      2019 2019 . Bài 2. (2,0 điểm). Cho parabol (P): 2 y x  và đường thẳng 2 d y kx k k : 2 1     . 1. Tính khoảng cách giữa hai điểm M, N thuộc (P) khi chúng có hoành độ lần lượt là – 1;2. 2. Tìm k để (P) cắt d tại hai điểm phân biệt     1 1 2 2 A x y B x y ; , ; thỏa mãn a) 1 2 1 2 1 2 y y x x x x      3 . b) 1 2 x x   4 . Bài 3. (2,0 điểm). 1. Tìm tất cả các giá trị nguyên m để hệ phương trình 2 1, 2 5. mx y m x my m          có nghiệm nguyên. 2. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 40km/h rồi đi tiếp từ B đến C với vận tốc 30km/h. Tổng thời gian ô tô đi từ A đến C là 4 giờ 15 phút. Biết quãng đường BC ngắn hơn quãng đường AB là 15km. Tính độ dài các quãng đường AB, BC. Bài 4. (3,5 điểm). Cho đường tròn (O), từ điểm A bên ngoài đường tròn vẽ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn, trong đó B, C là các tiếp điểm. Đường thẳng kẻ qua C song song với AB cắt đường tròn (O) ở D, AD cắt đường tròn (O) ở M, CM cắt AB ở N. Chứng minh 1. BAD ACN  . 2. 2 AN NM NC  . . 3. N là trung điểm của AB. Bài 5. (0,5 điểm). Thí sinh chỉ được lựa chọn một trong hai ý (5.1 hoặc 5.2). 1. Giải hệ phương trình 2 (4 4) (2 5) 1, 2 ( 2 ) 14 0. xy xy y y y xy x y x y             2. Cho các số dương x, y, z thỏa mãn x y z xyz    . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 2 2 2 (1 ) (1 ) (1 ) x y z Q yz x xz y xy z       . -----------------------HẾT----------------------- __________________________________ Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh:……………………………………………;Số báo danh