PHÒNG GD& ĐT MÊ LINH TRƯỜNG THCS PHẠM HỒNG THÁI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 - 2019 Môn: Toán lớp 8 (Thời gian làm bài 90 phút) Câu 1: (3.0 điểm) Giải các phương trình sau: a) 7 - 3x = 9 – x b) (x + 1)(x2 – 3x+ 2) = (x+1)x2 c) ଶ ௫ାଵ ൅ ଵ ௫ିଶ ൌ ଻௫ିଵହ ሺ௫ାଵሻሺ௫ିଶሻ. Câu 2: (2.0 điểm) Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số. a) – 4x + 8 ൒ 0; b) ௫ ௫ିଷ ൐ 1 Câu 3: (1.5 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình: Một người đi xe máy từ A đến B với vân tốc 40 km/h . Lúc về, người đó đi với vận tốc 30 km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 45 phút. Tính quãng đường AB. Câu 4: (3.0 điểm) Cho ∆𝐴𝐵𝐶 nhọn , các đường cao AD, BE,CF cắt nhau tại H. Chứng minh rằng: a) ∆𝐴𝐸𝐵~∆𝐴𝐹𝐶 𝑣à 𝐴𝐸. 𝐴𝐶 ൌ 𝐴𝐹. 𝐴𝐵 b) 𝐴𝐸𝐹 ෣ ൌ 𝐴𝐵𝐶 ෣. c) BH.BE = BD.BC và BH.BE + CH.CF = BC2 Câu 5: (0.5 điểm): Tìm diện tích xung quanh thể tích của hình lăng trụ bên dưới: ----- HẾT ----- 6cm 3cm 4cm B' A' C' A B C