Trường: THCS……………………….
Họ và tên: ……………………….........
Lớp: 9 - …….. KIỂM TRA HỌC KÌ II NH 2019 – 2020
Môn: VẬT LÍ – Lớp 9
Thời gian làm bài: 45 phút
Điểm


Lời phê của giáo viên:
Phần A.  TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất: 
Câu 1. Máy phát điện xoay chiều, bắt buộc phải gồm các bộ phận chính nào để có thể tạo ra dòng điện: 
A. Cuộn dây dẫn và lõi sắt.        B. Nam châm điện và sợi dây dẫn.
C. Cuộn dây dẫn và nam châm.                  D. Nam châm vĩnh cửu và sợi dây dẫn.

Câu 2. Một kính lúp có độ bội giác G = 2,5x. Kính lúp đó có tiêu cự là: 
A. 5cm.                        B. 10cm.                        C. 2,5cm.                      D. 25cm.

Câu 3. Một máy biến thế dùng để hạ hiệu điện thế từ 500000V xuốn còn 2500V. Hỏi cuộn dây thứ cấp có bao nhiêu vòng. Biết cuộn dây sơ cấp có 100000 vòng. 
A. 500 vòng. B. 20000 vòng.      C. 12500 vòng.          D. 2500 vòng.

Câu 4. Đặc điểm nào sau đây là không phù hợp với thấu kính phân kì? 
A. Có phần rìa mỏng hơn ở giữa.                    
B. Làm bằng chất trong suốt.
C. Có thể có một mặt phẳng còn mặt kia là mặt cầu lõm.
D. Có thể hai mặt của thấu kính đều có dạng hai mặt lõm.

Câu 5. Khi vật đặt trước thấu kính hội tụ ở khoảng cách d > 2f thì ảnh của nó tạo bởi thấu kính có đặc điểm gì?
A. Ảnh ảo cùng chiều với vật và lớn hơn vật.
B. Ảnh thật ngược chiều với vật và bằng vật.
C. Ảnh thật ngược chiều với vật và lớn hơn vật.
D. Ảnh thật ngược chiều với vật và nhỏ hơn vật.

Câu 6. Một thấu kính phân kì có tiêu cự 25cm. Khoảng cách giữa hai tiêu điểm F và F’ là: 
A. 12,5cm.                     B. 25cm.                       C. 37,5cm.                   D. 50cm.

Câu 7. Trong các nguồn sáng sau đây, nguồn sáng nào không phát ra ánh sáng trắng?
A. Cục than hồng trong bếp lò.                     B. Đèn LED đang sáng.
C. Bóng đèn có dây tóc sáng.                        D. Bóng đèn pin đang sáng.

Câu 8. Cột điện cao 10m, cách người đứng một khoảng 40 m. Nếu từ thể thuỷ tinh đến màng lưới của mắt người là 2cm thì ảnh của cột điện trong mắt cao là: 
 A. 8cm.                         B. 5cm.                         C. 50cm     D. 0,5cm.
Phần B.  TỰ LUẬN (6 điểm)  

Câu 9. (1,5 điểm) Nêu nguyên nhân và các cách làm giảm hao phí trên đường dây truyền tải điện? Trong các cách trên thì cách tốt nhất đang được áp dụng hiện nay là cách nào? Vì sao?

Câu 10. (1,5 điểm) Nam bị cận có điểm cực viễn CV cách mắt 115cm. Hải cũng bị cận nhưng có điểm cực viễn CV cách mắt 95cm.
           a. Hỏi ai bị cận năng hơn? Vì sao?
           b. Để khắc phục Nam và Hải phải đeo kính gì , có tiêu cự bao nhiêu?

Câu 11. (3 điểm) Cho vật sáng AB cao 1cm đặt vuông góc với trục chính của 1 thấu kính hội tụ có tiêu cự 12 cm. Điểm A nằm trên trục chính cách thấu kính 8 cm.
a. Vẽ ảnh A’B’ của vật AB.
b. Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu kính và chiều cao của ảnh.