Save this link to your bookmarks to access the best free online web developer tools: html-css-js.com. I hope it will help a lot!ĐỀ BÀI

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Khi truyền tải điện năng đi xa, điện năng hao phí đã chuyển hoá thành dạng năng lượng:

A. Hoá năng. B. Năng lượng ánh sáng. C. Nhiệt năng. D. Năng lượng từ trường.

Câu 2: Một máy biến thế có hai cuộn dây với số vòng dây tương ứng là 125 vòng và 600 vòng. Sử dụng máy biến thế này:

   A. Chỉ làm tăng hiệu điện thế.                                   

   B. Chỉ làm giảm hiệu điện thế.

   C. Có thể làm tăng hoặc giảm hiệu điện thế.             

      D. Có thể đồng thời làm tăng và giảm hiệu điện thế.


Câu 3: Nếu tăng hiệu điện thế ở hai đầu đường dây tải điện lên 100 lần thì công suất hao phí vì toả nhiệt trên đường dây dẫn sẽ:

A. tăng lên 100 lần. B. tăng lên 200 lần. C. giảm đi 100 lần. D. giảm đi 10000 lần.


Câu 4: Trên hình vẽ mô tả hiện tượng khúc xạ ánh sáng, tia khúc xạ là: 

A. Tia IP. 

B. Tia IN. 

C. Tia IP. 

D. Tia NI.


Câu 5: Chiếu chùm ánh sáng trắng qua một kính lọc màu tím, ở phía sau tấm lọc ta thu được màu:

A. đỏ. B. Tím. C. vàng. D. trắng.


Câu 6: Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ cho ảnh A’B’;  ảnh và vật nằm về cùng một phía đối với thấu kính. Ảnh A’B’: 

A. Là ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật .               B. Là ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật.      

C. Là ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật.           D. Là ảnh thật, ngược chiều, lớn hơn vật.


Câu 7: Một tia sáng chiếu từ không khí tới mặt thoáng của một chất lỏng với góc tới bằng 450 thì cho tia phản xạ hợp vớ tia khúc xạ một góc 1050. Góc khúc xạ bằng:   

A. 450 B. 600 C. 300 D. 900


Câu 8: Một kính lúp có tiêu cự f = 12,5cm, độ bội giác của kính lúp đó là: 

A. G = 10. B. G = 2. C. G = 8. D. G = 4.


Câu 9: Về mùa hè, ban ngày khi ra đường phố ta không nên mặt quần áo màu tối vì quần áo màu tối:

A. Hấp thụ ít ánh sáng, nên cảm thấy nóng.     B. Hấp thụ nhiều ánh sáng, nên cảm thấy nóng.

C. Tán xạ ánh sáng nhiều, nên cảm thấy nóng.      D. Tán xạ ánh sáng ít, nên cảm thấy mát.Câu 10: Thả một quả bóng bàn rơi từ một độ cao nhất định, sau khi chạm đất quả bóng không nảy lên đến độ cao ban đầu vì            

    A. Quả bóng bị trái đất hút.                C. Thế năng của quả bóng đã chuyển thành động năng.

    B. Quả bóng đã thực hiện công.         D. Một phần cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng.

Phần II. Tự luận (6 điểm).


Câu 11 (1điểm)

a) Kể tên những tác dụng cơ bản của dòng điện xoay chiều.

b) Hiệu điện thế giữa hai đầu dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến thế lần lượt là 110V và 220V. Nếu số vòng dây cuộn thứ cấp là 110 vòng, thì số vòng dây cuộn sơ cấp là bao nhiêu?


Câu 12: (5điểm) Cho vật sáng AB cao 5cm đặt vuông góc với trục chính của Thấu kính phân kỳ có tiêu cự 15 cm, Điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính là 30cm.

a) Hãy dựng ảnh A’B’ của AB qua thấu kính theo đúng tỉ lệ.

b) Ảnh A’B’ có đặc điểm gì?

c) Tính khoảng cách từ ảnh tới thấu kính và chiều cao của ảnh.