TRƯỜNG THCS PHẠM TRẤN
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020
MÔN: VẬT LÍ 7
Thời gian làm bài: 45’ (Đề gồm 01 trang)
Ngày kiểm tra:19 /6 /2020

ĐỀ DÀNH CHO THÍ SINH CÓ SỐ BÁO DANH CHẴN
Câu 1. (1,5 điểm)
Có thể làm nhiễm điện bằng cách nào? khi bị nhiễm điện vật có khả năng gì?

Câu 2. (2,0 điểm)
a) Dòng điện là gì? Quy ước chiều dòng điện.
b) Dòng điện trong kim loại là gì? Chiều dòng điện trong kim loại như thế nào với quy ước chiều dòng điện?

Câu 3. (2,0 điểm)
a) Dùng lược nhựa chải tóc khô, lược nhựa nhiễm điện tích âm hỏi tóc nhiễm điện tích gì? Tại sao.
b) Tại sao khi quạt điện quay lại có nhiều bụi bẩn bám vào cánh quạt, nhất là mép cánh quạt?

Câu 4. (4,5 điểm)
a) Trên một bóng đèn pin có ghi 6V số đó cho ta biết gì?
b) Vẽ sơ đồ mạch điện gồm: Nguồn điện hai pin mắc nối tiếp,2 bóng đèn mắc nối tiếp, công tắc đóng (khóa K) và dây dẫn vừa đủ.
- Hãy xác định chiều dòng điện trong mạch điện.
- Nếu tháo bớt một bóng, bóng còn lại có sáng không? Vì sao?
c) Nếu mắc thêm một ampe kế nối tiếp với hai đèn, ampe kế chỉ 0,25A, thì cường độ dòng điện qua mỗi đèn sẽ bằng bao nhiêu?

--------------------------- Hết ----------------------------

Họ và tên thí sinh: ....................................................... Số báo danh: ..................
Chữ kí của giám thị 1: .................................... Chữ kí giám thị 2: .......................