SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HỒ CHÍ MINH --------------------------- THPT TRẦN CAO VÂN KHỐI 10 ĐỀ KIỂM TRA HK1 – NĂM HỌC 2019 - 2020 Thời gian: 90 phút Họ tên: .............................................................................................. Lớp: ................................................... Câu 1. (1.0 điểm) Tìm tập xác định của hàm số: 2 1 3. 4 y x x x     Câu 2. (1.0 điểm) Xác định a b c , , của   2 P y ax bx c :    biết   P đi qua 3 đểm A B C       1;2 , 3;1 , 1;4  . Câu 3. (1.0 điểm) Giải phương trình:      2 5 5 3 1 3 5 x x x x . Câu 4. (1.0 điểm) Giải phương trình 2 3 2 5 1. x x x     Câu 5. (1.0 điểm) Giải phương trình 2 2 3 2 6 x x x    . Câu 6. (1.0 điểm) Giải hệ phương trình:          2 2 4 3 1 2 1 x xy y x y . Câu 7. (1.0 điểm) Cho phương trình 2 2 x m x m m       2( 1) 3 4 0 ( m là tham số). Xác định m để phương trình có hai nghiệm phân biệt 1 2 x x, thỏa mãn 1 2 1 2 x x x x    14. Câu 8. (1.0 điểm) Cho tam giácABC có AC BC   5, 3, và góc 0 C  120 . Tính độ dài cạnh AB , tính diện tích tam giác ABC ,tính đường cao AH và bán kính đường tròn ngoại tiếp R của tam giác đó? Câu 9. (2,0 điểm) Cho tam giác ABC có A B C       7;3 , 1;3 , 3; 1  . a) Tính tích vô hướng AB AC .   . Từ đó hãy tính số đo góc A? b) Gọi D là điểm đối xứng của qua đường thẳng BC . Tìm tọa độ của điểm .