UBND QUẬN TÂN PHÚ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I ( 2019-2020) TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MÔN TOÁN 8 – ĐỀ A ĐẶNG TRẦN CÔN Thời gian làm bài: 60 phút ( không kể thời gian phát đề) Bài 1: Phân tích đa thức thành nhân tử: ( 2,5 điểm) a) 2 2 2 3 6 4 12 x y xy x y   . b) 2 2 x x y    10 16 25 . c) 4 3 2 x x x   4 4 . Bài 2: Tính : ( 2 điểm) a)   2 2 2 3 3 2 x y x y xy   b)     2 x x x     4 2 3 Bài 3: Tìm x : ( 1 điểm) 4 2 6 3 0 x x x       Bài 4: ( 2,5 điểm) Cho  ABC . Gọi M N, theo thứ tự là trung điểm của AB AC , . a) Chứng minh tứ giác BMNC là hình thang. b) Gọi I là trung điểm AN , K là điểm đối xứng của M qua I . Chứng minh : BMKN là hình bình hành. c) Gọi G là giao điểm của BN và CM . Chứng minh : AG KN , và BC đồng quy. Bài 5: ( 1 điểm) Trên một mảnh đất hình vuông người ta mở rộng ở bên phải 30 m và thu hẹp lên phía trên 10 m thì được một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích là 2 225 m . Tính diện tích của mảnh đất hình vuông. Bài 6: ( 1 điểm) Để đo khoảng cách hai điểm B và C bị chắn bởi một cái hồ sâu người ta thực hiện như hình vẽ minh họa. Biết khoảng cách giữa hai điểm D và E đo được là 53 m . Hỏi hai địa điểm B và C cách nhau bao nhiêu mét? 10 m 30 m D E A B C _________________ ------------------------------- -------- HẾT --------