PHÒNG GD & ĐT QUẬN BẮC TỪ LIÊM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I TRƯỜNG THCS – THPT NEWTON Năm học: 2018 – 2019 Môn Toán – Lớp 9 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1. (2 điểm) Rút gọn các biểu thức sau a)     1 5 3 3 48 2 75 108 3 A . b)     15 6 6 1 6 2 B . c) C     11 4 6 5 2 6 . Câu 2. (2 điểm) Giải phương trình a)    2 x x x 2 1 2 . b)       5 1 25 125 3 9 45 6 9 3 x x x Câu 3. (2 điểm) Cho biểu thức    1 1 x A x và         3 4 5 1 1 1 x x B x x x . a) Tìm điều kiện của x để A và B đều có nghĩa. b) Tính giá trị của A khi x  9 . c) Rút gọn biểu thức P A B  . Câu 4. (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có B   60 , BC  6cm . a) Tính AB , AC (độ dài cạnh làm tròn đến 1 chữ số thập phân). b) Kẻ đường cao AH của tam giác ABC . Tính HB , HC . c) Trên tia đối của tia BA lây điểm D sao cho DB BC  . Chứng minh  AB AC BD CD . d) Từ A kẻ đường thẳng song song với phân giác của CBD  cắt CD tại K . Chứng minh  2 2 1 1 1 KD KC . AC AD . Câu 5. (0,5 điểm) Giải phương trình:         3 2 4 x x x x x 1 1 1 1 .