Họ và tên:……………………………….......................
Lớp: 6…… ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT
MÔN: VẬT LÝ 6

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1.Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít sau đây, cách sắp xếp nào là đúng nhất?
A. Rắn, lỏng, khí. B. Rắn, khí, lỏng. C. Khí, lỏng, rắn. D. Khí, rắn, lỏng.

Câu 2. Hiện tượng nào sau là đúng khi nung nóng một vật rắn ?
A. Khối lượng của vật tăng. B. Thể tích của vật giảm.
C. Khối lượng riêng của vật tăng. D. Khối lượng riêng của vật giảm.

Câu 3. Cho bảng số liệu độ tăng thể tích của 1000cm3 một số chất lỏng khi nhiệt độ tăng lên 50oC. Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều dưới đây, cách sắp xếp đúng là:
A. Rượu, dầu hỏa, thủy ngân.
B. Thủy ngân, dầu hỏa, rượu.
C. Dầu hỏa, rượu, thủy ngân.
D. Thủy ngân, rượu, dầu hỏa.

Câu 4. Trong các nhiệt kế dưới dây, nhiệt kế thường dùng để đo nhiệt độ của khí quyển là:
A. Nhiệt kế thủy ngân. B. Nhiệt kế y tế. C. Nhiệt kế rượu. D. Nhiệt kế dầu.

Câu 5. Hệ thống ròng rọc như hình 1 có tác dụng:
A. đổi hướng của lực kéo.
B. giảm độ lớn của lực kéo.
C. thay đổi trọng lượng của vật.
D. thay đổi hướng và giảm độ lớn của lực kéo.

Câu 6. Khi hai ly thủy tinh đặt chồng lên nhau lâu ngày bị dính vào nhau,muốn tách chúng ra ta sẽ:
A. hơ nóng ly trong.            B. hơ nóng ly ngoài cùng.
C. hơ nóng cả hai ly. D. dùng dao cạy ra.

Câu7. Khi đun nóng một lượng chất lỏng thì:
A. khối lượng của chất lỏng tăng. B. khối lượng riêng của chất lỏng giảm.
C. cả khối lượng và trọng lượng điều tăng. D. trọng lượng của chất lỏng tăng.

Câu 8. Chọn câu trả lời đúng: Tại sao các tấm tôn lợp nhà lại thường có dạng lượn sóng?
A. Để dễ thoát nước. B. Để tấm tôn dễ dàng co dãn vì nhiệt.
C. Cả A và B đều đúng.                                  D. Cả A và B đều sai.

Câu 9. Chọn câu trả lời đúng: Tại sao khi đun nước, ta không nên đổ nước thật đầy ấm?
A. Làm bếp bị đè nặng.                                       B. Nước nóng thể tích tăng lên tràn ra ngoài.
C. Tốn chất đốt hơn.                            D. Lâu sôi.

Câu 10. Tại sao người ta không chọn nước là chất lỏng trong nhiệt kế?
A. Vì nước không co lại khi lạnh đi.
B. Vì nước không nở ra khi nóng lên.
C. Vì nước từ 00C đến 40C không nở ra mà co lại sẽ cho kết quả không chính xác.
D. Vì nước sôi ở 1000C.

Câu 11. Khi lắp khâu vào cán dao, người thợ rèn phải nung nóng khâu rồi mới tra là vì:
A. chu vi khâu lớn hơn chu vi cán dao.                  C. khâu co dãn vì nhiệt.
B. chu vi khâu nhỏ hơn chu vi cán dao.                  D. một lí do khác.

Câu 12. Không thể dùng nhiệt kế y tế để đo nhiệt độ của hơi nước đang sôi vì:
A. Vì nhiệt độ thấp nhất ghi trên nhiệt kế y tế là 350C.
B. Vì nhiệt kế y tế chỉ đo được nhiệt độ lớn nhất là 410C.
C. Vì nước đang sôi ở nhiệt độ khá cao nên nhiệt kế y tế sẽ vỡ.            
D. Vì nhiệt độ màu đỏ ghi trên nhiệt kế là 370C.