Đề bài

Câu 1. Vẽ ảnh của điểm sáng S qua thấu kính hội tụ ở hình vẽ.


Câu 2. Vật sáng AB cao 3cm đặt vuông góc với trục chính của 1 thấu kính hội tụ cho 1 ảnh ảo cao 9cm và cách vật 10cm. tìm tiêu cụ của thấu kính.
Lời giải chi tiết

Câu 1 :

Vẽ hai trong 3 tia đặc biệt, giao điểm của hai tia ló là ảnh của điểm sáng S (hình vẽ 1B)

 

Câu 2 :

Ta có ảnh của AB là A’B’ như hình vẽ.

 

Từ ∆ABO đồng dạng ∆A’B’O

ABAB=OAOA=OA+AAOA

 (1)

∆OIF đồng dạng ∆A’B’F

ABOI=AFOF=OF+OA+AAOA

(2)

Từ (1) cho ta

93=OA+10OA=d+10d=3

3d=d+10d=5cm

(2) f+d+AAf=3

3f=f+5+102f=15f=7,5cm

Vậy: tiêu cự của thấu kính là 7,5cm