Đề bài

Câu 1. Chiếu 1 tia sáng từ không khí vào nước chếch 600 so với mặt nước, có hiện tượng gì xảy ra đối với tia sáng khi truyền qua mặt nước, hiện tượng đó gọi là hiện tượng gì?


Câu 2. Cho thấu kính hội tụ, vẽ tia tới cho các tia ló trong hình vẽ.


Câu 3. Một vật sáng đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ tiêu cự f = 20cm cho một ảnh ảo cách thấu kính là 30cm. Hỏi vật đặt cách thấu kính bao xa?

Lời giải chi tiết

Câu 1 :

Tia sáng bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa nước và không khí. Đó là hội tụ khúc xạ ánh sáng.

Câu 2 :

Vẽ tia tới cho các tia ló trong hình 2.BCâu 3 : Chọn A

Từ tam giác đồng dạng. Ta được công thức

dd=ff+dd30=2020+30=25