Đề bài

Câu 1: Thế nào là biến dạng đàn hồi? Nêu 2 thí dụ về các vật biến dạng đàn hồi.


Câu 2: Khi treo một quả nặng vào đầu dưới của một lò xo thì chiều dài lò xo là 98cm. Biết độ biến dạng của lò xo khi đó là 2cm. Chiều dài tự nhiên (chiều dài ban đầu) của lò xo là bao nhiêu?

   A . 102 cm.      B. 100 cm.

   C. 94 cm.         D. 9 cm 


Câu 3. Cho biết 1 kg nước có thể tích 1 lít và khối lượng riêng của xăng bằng 0.7 lần khối lượng riêng của nước. Khối lượng của 7 lít nước bằng khối lượng mấy lít xăng? Ngược lại khối lượng của 7 lít xăng bằng khối lượng của mấy lít nước? 


Câu 4. Khối lượng riêng của rượu là 0,8g/cm3. Tính khối lượng rượu của bình có dung tích là 35l.


Câu 5. Dùng quả nặng có khối lượng bằng 50g treo vào một đầu lò xo, lò xo dãn ra 1cm. Muốn lò xo dãn ra 3cm thì treo thêm quả nặng bao nhiêu?


Lời giải chi tiết

Câu 1:

+ Vật biến dạng đàn hồi khi bị nén, kéo căng, uốn cong rồi thả ra thì quay trở lại như cũ gọi là biến dạng đàn hồi.

+ 2 thí dụ:

-  Lưỡi cưa bằng thép khi bị uốn cong rồi thả ra thì quay trở lại như cũ

- Khi đặt vật nặng lên tấm ván thì tấm ván bị cong xuống. Lấy vật nặng ra, tấm ván trở lại như cũ.

Câu 2:

Chọn D. Chiều dài tự nhiên (chiều dài ban đầu) của lò xo là:

Lo=LL1=982=96cm

Câu 3:

+ Khối lượng của 7 lít nước bằng khối lượng của V lít xăng:

Ta có:

m=DV7.1=0,7.VV=7:0,7=10 lít.

+ Khối lượng của 7 lít xăng bằng khối lượng của V' lít nước:

Ta có:

0,7.7=1.VV=7.0,7:1=4,9 lít.

Câu 4:

Tính khối lượng rượu chứa trong bình

M=DV=0,8.35000=28000g=28kg

Câu 5:

Muốn lò xo dãn ra 3cm nghĩa là phải dãn thêm 2cm. Mà ta biết quả nặng 50g treo vào một đầu lò xo, lò xo dãn ra 1cm vậy muốn dãn thêm 2cm ta phải treo thêm một quả nặng 100g.