Tên: -----------------------------------------                                       Kiểm tra 15’ Vật Lí 8

Lớp:                                                                                                    năm học: 2018 – 2019

* đề 1:

1. Vận dụng kiến thức đã học em hãy giải thích tại sao không có công cơ học của trọng lực trong trường hợp hòn bi chuyển động trên mặt sàn nằm ngang?

 

2. Để đưa một vật có trọng lượng P = 420 N lên cao theo phương thẳng đứng bằng ròng rọc động, người công nhân phải kéo đầu dây đi một đoạn là 8m. Bỏ qua ma sát.

a. Tính lực kéo và độ cao đưa vật lên.

b. Tính công nâng vật lên.

 

3. Để cày một sào đất, người ta dùng trâu cày thì mất 2 giờ, nhưng nếu dùng máy cày Bông Sen thì chỉ mất 20 phút. Hỏi trâu hay máy cày có công suất lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?