Trường THCS Ba Vì
Họ tên : …………
Lớp : 8……….. Điểm : KIỂM TRA 45 PHÚT
MÔN : VẬT LÝ 8
Thời gian: 45 phút
I - Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất: (4 điểm)
Câu 1: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào có công cơ học?
A. Một học sinh đang cố sức đẩy hòn đá nhưng không dịch chuyển.
B. Máy xúc đất đang làm việc.
C. Một khán giả đang ngồi xem phim trong rạp.
D. Một học sinh đang ngồi học bài.

Câu 2: Phân tử trong các vật nào sau đây chuyển động nhanh nhất?
A. Miếng đồng ở 5000C. B. Cục nước đá ở 00C.
C. Nước đang sôi 1000C. D. Than chì ở 320C.

Câu 3: Chuyển động của các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật có đặc điểm:
A. Chuyển động cong B. Chuyển động thẳng đều
C. Chuyển động tròn D. Chuyển động hỗn độn, không ngừng

Câu 4: Nguyên tử, phân tử không có tính chất nào sau đây:
A. Chuyển động không ngừng. B. Không có khoảng cách giữa chúng.
C. Chuyển động càng nhanh khi tăng nhiệt độ. D. Giữa chúng có khoảng cách.

Câu 5: Phát biểu nào dưới đây về máy cơ đơn giản là đúng?
A. Các máy cơ đơn giản cho lợi cả về lực và đường đi.
B. Các máy cơ đơn giản không cho lợi về công.
C. Các máy cơ đơn giản chỉ cho lợi về lực.
D. Các máy cơ đơn giản luôn bị thiệt về đường đi.

Câu 6: Một vật được ném lên cao theo phương thẳng đứng. Khi nào vật vừa có động năng, vừa có thế năng?
A. Khi vật đang đi lên và đang rơi xuống. B. Chỉ khi vật đang đi lên.
C. Chỉ khi vật đang rơi xuống. D. Chỉ khi vật lên tới điểm cao nhất.

Câu 7: Nếu chọn mặt đất làm mốc để tính thế năng thì trong các vật sau đây vật nào không có thế năng ?
A. Viên đạn đang bay . B. Lò so để tự nhiên ở một độ cao so với mặt đất.
C. Lò so đang lăn trên mặt đất. D. Lò so bị ép đặt ngay trên mặt đất.

Câu 8: Khi nói về nhiệt năng có các câu phát biểu sau. Hãy chọn câu phát biểu đúng:
A. Nhiệt năng của vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
B. Nhiệt năng của vật là tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
C. Nhiệt năng của vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật và cơ năng của vật.
D. Nhiệt năng của vật bằng cơ năng của vật.

B: TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 9: (3 điểm) Tại sao nhỏ một giọt mực vào một chén nước thì sau 1 thời gian nước trong chén chuyển dần thành màu mực?

Câu 10: (2 điểm) Một người phải dùng một lực để kéo một gàu nước nặng 8kg đầy từ dưới giếng sâu 9m lên đều trong 15 giây. Tính công và công suất của người đó?

Câu 11: (1 điểm) Một xe cẩu có công suất 15 kW, để nâng một vật nặng 1 tấn lên độ cao 6m. Biết hiệu suất của động cơ là 80%. Tính công toàn phần của động cơ?