De 2


Câu 1: (3,0 điểm) 

a) Thế nào là nguồn sáng? Lấy ví dụ?

b) Thế nào là vùng bóng nửa tối?

c) Nêu hiện tượng nguyệt thực


Câu 2: (2,5 điểm) 

a) Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng?

b) Cho tia tới SI, hãy vẽ tia phản xạ IR trong trường hợp sau:


Bài 3: (3,0 điểm) 

a) Nêu tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.

b) Vẽ ảnh của vật dạng mũi tên trong trường hợp sau.    


Câu 4: (1,5 điểm) 

a) So sánh vùng nhìn thấy của gương phẳng và vùng nhìn thấy của gương cầu lồi có cùng kích thước?

b) Trên xe máy người ta thường lắp gương cầu lồi ở phía trước người lái xe để quan sát phía sau mà không lắp gương phẳng. Làm như thế có lợi gì?