TRƯỜNG THCS TAM HƯNG


Đề Khảo Sát Chất Lượng Giữa Kì 2 Năm Học 2016 – 2017 Môn Toán 9 Trường Thcs Tam Hưng

 Thời gian: 90 phút

Câu I. (2,0 điểm) 

Cho hai biểu thức   và   với 

  a. Tính giá trị của biểu thức Q khi  

  b. Rút gọn biểu thức P.

  c. Tìm x để  .

Câu II (2,0 điểm) 

Giải phương trình và hệ phương trình sau:

  a.  

  b.  

  c.  

  d.  

Câu III: (1,0 điểm) 

Cho Parabol (P)  

   a. Tìm k để đường thẳng (d) y = kx +2 tiếp xúc (P).

   b. Chứng minh điểm E(m; m2+1) không thuộc P với mọi giá trị của m.

Câu IV. (1,5 điểm) 

   Trong quý I năm 2016, hai đội thuyền đánh cá bắt được tổng cộng 360 tấn cá. Sang quý I năm 2017, đội thứ nhất vượt mức 10% và đội thứ hai vượt mức 8% nên cả hai đội đánh bắt được 393 tấn. Hỏi quý I mỗi năm mỗi đội đánh bắt được bao nhiêu tấn cá?

Câu V. (3,5 điểm) 

Cho đường tròn (O; R) đường kính AB. Kẻ tiếp tuyến Ax với đường tròn. Trên Ax lấy điểm K (AK ). Qua K kẻ tiếp tuyến KM tới đường tròn (O). Đường thẳng d vuông góc AB tại O, d cắt MB tại E.

   a. Chứng minh KAOM là tứ giác nội tiếp.

   b. OK cắt AM tại I, chứng minh OI.OK = OA2

   c. Gọi H là trực tâm tam giác KMA. Tìm quỹ tích điểm H khi K chuyến động trên tia Ax