Cùng Học Tin Học Quyển 3 – Lớp 5

 Cuốn sách “Cùng Học Tin Học Quyển 3 – Lớp 5” nằm trong bộ sách tin học dành cho học sinh tiểu học của Bộ giáo dục & Đào tạo. Sách được biên soạn để giúp các em tiếp cận với thế giới công nghệ thông tin.

Cuốn sách gồm các bài học sau:

  • Bài 1: Khám phá máy tính
  • Bài 2: Em tập vẽ
  • Bài 3: Học và chơi cùng máy tính
  • Bài 4: Em học gõ 10 ngón
  • Bài 5: Em tập soạn thảo
  • Bài 6: Thế giới logo của em
  • Bài 7: Em học nhạc.

Nhận xét