Chuyển ảnh màu sang ảnh trắng đen với Pixlr


Bước 1: Bạn truy cập websites https://pixlr.com/x/

Tiếp theo, bạn click vào Open Image để mở ảnh từ máy tính.

Chọn Open Image để mở ảnh từ máy tính


Sau đó bạn chọn ảnh cần tải lên (1) => Open (2) để mở.


Bước 2: Bạn click vào công cụ Adjust (1) => gạt công tắc Black & white sang On (2) => Apply (3) để áp dụng thiết lập.


Bước 3: Sau khi bức ảnh chuyển thành ảnh đen trắng thành công thì bạn hãy lưu lại bằng cách click vào Save.

Bước 4: Nếu bạn không quan tâm đến các thông số khác thì bạn chỉ cần click vào Download để tải ảnh về máy. Ngoài ra, bạn có thể đổi tên ảnh ở mục File name, chọn định dạng ảnh trong mục File type hay tùy chỉnh chất lượng ảnh ở mục Quality trước khi bấm Download.