Cuốn sách “Bồi dưỡng năng lực tự học vật lý 6” thuộc bộ sách bồi dưỡng năng lực tự học vật lí bậc Trung học cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh về tư liệu dùng cho tự học tập và tự rèn luyện, sách được biên soạn theo chương trình hiện hành, bao gồm các câu hỏi và bài tập được bố trí từ dễ đến khó và theo các chủ đề trọng tâm giúp các em ôn luyện tốt hơn.