Cuốn sách “Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng anh lớp 5 theo chuyên đề” của tác giả Đại Lợi biện soạn theo chương trình mới nhất của Bộ giáo dục và Đào tạo, nhằm giúp các em nắm vựng kiến thức trọng tâm của các chuyên đề trong chương trình tiếng anh lớp 5.

Cuốn sách được chia thành 3 phần chính sau:

  • Phần một: bao gồm phần ôn tập, củng cố và nâng cao kiến thức.
  • Phần hai: bao gồm các bộ đề thi dành cho học sinh giỏi.
  • Phần ba: bao gồm các lời giải chi tiết cho phần bài tập củng cố và cho các bộ đề thi học sinh giỏi.