Cuốn sách “Bài tập tiếng anh 8” của tác giả Bùi Văn Vinh – Dương Thị Hồng Điệp (Có đáp án) được biên soạn theo chương trình mới của Bộ giáo dục & Đào tạo, nhằm giúp các em học sinh lớp 8 nâng cao phương pháp làm bài, mở rộng vốn từ vựng và nắm vựng cấu trúc ngữ pháp.

Cuốn sách được chia thành các đơn vị học bài, trong đó mỗi đơn vị học bài có cấy trúc 3 phần như sau:

PART 1: GRAMMAR REVIEW

PART 2: EXERCISES

  • A. PHONETICS
  • B. VOCABULARY AND GRAMMAR
  • C. READING
  • D. WRITING

PART 3: TEST YOURSELF