Cuốn sách Bài tập thực hành vật lí 6 được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa vật lý 6, gồm 2 chương:

Chương 1: Cơ học (3 chủ đề)

Chương 2: nhiệt học (2 chủ đề)