Cuốn Sách Bài tập thực hành giáo dục công dân 8 được biên soạn theo phương pháp mới nhằm mở rộng sự hiểu biết của các em học sinh, giúp nâng cao tính chủ động của học sinh trong quá trình học tập và rèn luyện.