Đề 2

Bài 1: Cho biểu thức:

    

    a, Rút gọn biểu thức A                            .

    b , Tính giá trị của biểu thức khi cho  c, Tìm giá trị của x để A=-1


Bài 2: Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 40 km/h rồi đi tiếp từ B đến C với vận tốc 30 km/h. Tổng thời gian ô tô đi từ A đến C là 4h45’. Biết quãng đường BC ngắn hơn quãng đường AB là 15km. Tính các quãng đường AB; BC.


Bài 3     

     a,Vẽ đồ thị hàm số 

     b, Tìm giá trị của m sao cho điểm  C(-2; m)  ∈ (P)

     c, Giải hệ phương trình sau:

 


Bài 4    Từ điểm A ở bên ngoài đường tròn (O) kẻ hai tiếp tuyến AB và AC (B, C là các tiếp điểm). M là điểm bất kì trên cung nhỏ BC.  Kẻ MI ⊥ AB,  MH ⊥ BC,  MK ⊥ AC   (I , H , K là chân các đường vuông góc)

   a. Chứng minh tứ giác BIMH nội tiếp.

   b. Chứng minh MH 2 = MI.MK

   c. Gọi P là giao điểm của IH và MB. Q là giao điểm của KH và  MC.Chứng minh tứ giác MPHQ nội tiếp.


Câu 5:  Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

    

với x > 0, a và b là các hằng số dương cho trước.