Máy tính Casio - Đa câu lệnh - Thực hiện nhiều phép tính cùng lúc

 
Video Máy tính casio - Đa câu lệnh : 
https://www.youtube.com/watch?v=pQLVwkOAh_Y
Đa câu lệnh
Bạn có thể dùng ký tự hai chấm (:) để nối hai hay nhiều biểu thức và thực
hiện tính toán theo thứ tự từ trái sang phải khi bạn nhấn .
Ví dụ: Để tạo một biểu thức đa câu lệnh nhằm thực hiện hai phép tính
sau: 3 + 3 và 3 × 3 (MathI/MathO)
3 3 (:) 3 3
“ ” chỉ báo đây là kết quả trung gian của biểu thức đa câu lệnh.
Lưu ý
• Nhập dấu hai chấm (:) khi LineI/LineO hoặc LineI/DecimalO được chọn
cho cài đặt Input/Output trên menu cài đặt sẽ thực hiện thao tác xuống
dòng.
(LineI/LineO)
3 3 (:) 3 3
“ ” chỉ báo đây là kết quả trung gian của biểu thức đa câu lệnh.

Nhận xét