2007 Câu Trắc Nghiệm Tiếng Anh 11 cung cấp cho các em 20 bài kiểm tra theo sát chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh 11 để các em có thể tự kiểm tra, đánh giá cũng như nâng cao trình độ và kiến thức tiếng Anh của mình.Các bài kiểm tra được soạn theo từng bài Test Yourself trong Sách Giáo Khoa.Mỗi bài Test Yourself sẽ có 100 câu tương ứng.