Cuốn sách “300 câu hỏi trắc nghiệm vật lý 6” (kèm đáp án) của tác giả Nguyễn Đình Đoàn giúp các em có tài liệu ôn luyện kiến thức vật lý 6.